Terapi

Mine terapeutiske tilgange:

Kognitiv adfærdsterapi

I kognitiv adfærdsterapi arbejder man med sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Det er en meget veldokumenteret terapeutisk tilgang, som har vist sig effektiv indenfor en række psykiske vanskeligheder. I terapien arbejder vi grundlæggende med at forandre tanker og antagelser, så de bliver mindre begrænsende, selvkritiske og angstfremkaldende og i stedet mere selvunderstøttende, nuancerede og fornuftsbetonede.

Ordet ”kognitiv” kommer af kognition, som betyder tankeproces, og som omfatter vores tænkning og erkendelse. Kognition handler bl.a. om, hvordan vi opfatter tingene, hvordan vi løser problemer, træffer beslutninger m.v. Derfor arbejder vi i kognitiv terapi med tankemønstre, hvordan de påvirker os, og hvordan vi kan ændre dem, så vi kan få det bedre.

Compassionfokuseret terapi (CFT)

CFT eller Medfølelsesfokuseret Terapi er en ny terapiretning indenfor den kognitive terapis 3. bølge. Den har rødder i tilknytningsteori, socialpsykologi, mindfulness og moderne hjerneforskning. 

CFT er særligt velegnet for de mange mennesker i dette samfund, der har tendens til at være for hårde ved sig selv og ofte mærker mistrivsel og stress som følge heraf. 

Vi arbejder med at træne selvberoligelse og at møde os selv med venlighed og medfølelse, når livet er svært, og når vi mærker svære følelser. 

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi er en terapiform, hvor psykologen og klienten i samarbejde hjælper klienten med at finde sit ståsted i forhold til livets afgørende spørgsmål. I denne terapiform undersøges forbindelserne mellem dagligdagens oplevelser og de eksistentielle grundvilkår. Det kan være i forbindelse med akutte kriser, som f.eks. dødsfald, ulykker eller overfald. Det kan også være i forhold til at forstå sammenhængen mellem handlingsmønstre i hverdagen og mere eksistentielle spørgsmål, hvilket er essensen i eksistentiel terapi.

Det terapeutiske arbejde kan hjælpe klienten til at blive mere bevidst om, hvordan klienten lever sit liv. Yderligere kan det også hjælpe en til at leve mere i overensstemmelse med ens værdier og antagelser.

Eksistentiel terapi kan hjælpe klienten med at lære at anerkende, acceptere og tage ved lære af følelser som angst, skyld, fortvivlelse. Disse følelser er en naturlig og uundgåelig del af det at være menneske. Dog kan de også begrænse en og ens livskvalitet, hvis man ikke er afklaret om, hvordan man forholder sig til dem på.