Supervision

Supervision af:

  • psykologer mhp. på opnåelse af autorisation
  • psykologer under specialistuddannelse i psykoterapi
  • tværfagligt personale indenfor social- og sundhedssektoren, samt pædagogisk personale
  • ledere

Jeg arbejder med lidt forskellige modeller, afhængigt af problemstillingen, kollegasammensætningen og antal af supervisander. Ved gruppesupervision tager jeg udgangspunkt i et interview af supervisand(erne) og efterfølgende reflekterende team.

Jeg er fleksibel og lydhør overfor feedback og ønsker til form og indhold. Fx vil jeg kunne inddrage undervisning, modeller og rollespil, hvor der måtte være behov for det.